บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 
 
บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ให้งานบริการด้านการดูแลอาคารสถานที่แบบครบวงจร โดยให้บริการมามากกว่า 20 ปี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ในตำแหน่งต่อไปนี้
 
1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร


วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

เพศ : ชาย

อายุ 20-35 ปี ขึ้นไป

มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน

 
รายละเอียดของงาน

จัดแผนงานประจำวัน เข้าบริการตามแผนงาน จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สำรวจ ถ่ายรูป อาคารสถานที่ หน้างาน

ปฏิบัติงานควบคุมและกำจัดสัตว์พาหนะตามมาตรฐานของบริษัท

ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 -----------------------------------------------------------------------------------
2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถบริการ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 

วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

เพศ : ชาย

อายุ 20-35 ปี ขึ้นไป

มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน
รายละเอียดของงาน
 

ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน

บันทึกเลขไมล์ก่อน-หลังทุกครั้ง

ตรวจสอบบิลน้ำมันและค่าทางด่วน

ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย มีความเส้นทาง กทม.และปริมณฑลเป็นอย่างดี

ปฏิบัติงานควบคุมและกำจัดสัตว์พาหนะตามมาตรฐานของบริษัทและระบบISO

ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ไม่หมดอายุ

 -----------------------------------------------------------------------------------
3. ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 

วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

 เพศ : ชาย/หญิง

 อายุ 18 ปี ขึ้นไป

 มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน

 
รายละเอียดของงาน
 

ทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้สะอาดเรียบร้อย

เก็บรวบรวมขยะตามระเบียบและนำไปทิ้งในสถานที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง

จัดทำรายงานสรุปการทำงานประจำวัน

ตรวจเช็คเครื่องมือ อุปกรณ์ทำความสะอาดและใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี

ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและตามระบบ ISO

 -----------------------------------------------------------------------------------
4. ตำแหน่ง พนักงานเก็บรถเข็น
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 

วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ 18 ปี ขึ้นไป

มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน

 
รายละเอียดของงาน
 

จัดเก็บรถเข็นบริเวณลานจอด และรอบนอกบริเวณพื้นที่ของลูกค้าไปยังจุดเก็บรถเข็นตามที่กำหนดให้เรียบร้อย

เก็บขยะออกจากรถเข็น ตรวจสอบรถเข็นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและตามระบบ ISO

-----------------------------------------------------------------------------------
5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เงินเดือน (Payroll)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ  25-35 ปี ขึ้นไป

มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ

 
รายละเอียดของงาน
 

บันทึกคำนวนค่าแรงสรุปรายงานประจำเดือน

เก็บรวบรวมเอกสารรับเรื่องสรุปรายการหักค่าแรงจากแผนกต่างๆ

รับเรื่องประสานงานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Tiger Soft ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและตามระบบ ISO

-----------------------------------------------------------------------------------
6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ 25-35 ปีขึ้นไป

มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน

 
รายละเอียดของงาน
 

ดูแลงานเกี่ยวกับด้านบัญชีลูกหนี้ทั้งหมด

จัดเตรียมเอกสารงานให้พนักงานไปรับเช็คตามกำหนด

จัดทำรายงานสรุปรายการวางบิล-รับเช็คประจำเดือน

จัดทำรายงานลูกหนี้ค้างชำระประจำเดือน

 -----------------------------------------------------------------------------------
7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรหา-ว่าจ้าง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ 25-35 ปีขึ้นไป

มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน

 
รายละเอียดของงาน
 

สรรหาพนักงานตามใบขออัตรากำลังคนได้ทันตามกำหนด

มีไอเดียนำเสนอช่องทางในการสรรหาใหม่ๆ

สามารถสื่อสารเจรจาข้อมูลกับผู้สมัครงานได้อย่างถูกต้อง

ทำสรุปรายงานสรรหาประจำเดือนตามKPI

ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและตามระบบ ISO

 
 
 
 
   
 
   
 
 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
 
** สนใจสมัครงาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ **
 - บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที 42 ซอย สุวินทวงศ์ 28  แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  )
 - เบอร์โทรศัพท์ : 02-518-1881
 - E-mail : HRM@ddnature.co.th
 
Last Updated : 24/12/2564