บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 
 
บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ให้งานบริการด้านการดูแลอาคารสถานที่แบบครบวงจร โดยให้บริการมามากกว่า 20 ปี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ในตำแหน่งต่อไปนี้
 
1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ  
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
   เพศ : ชาย/หญิง
   อายุ 20-35 ปี ขึ้นไป
   มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน
   
 
 
รายละเอียดของงาน
 
   จัดแผนงานประจำวัน เข้าบริการตามแผนงาน จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
   สำรวจ ถ่ายรูป อาคารสถานที่ หน้างาน 
   ปฏิบัติงานควบคุมและกำจัดสัตว์พาหนะตามมาตรฐานของบริษัท
   ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
 
2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถบริการ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
   วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
   เพศ : ชาย/หญิง
   อายุ 18 ปี ขึ้นไป
   มีความกระตือรือร้น
 
รายละเอียดของงาน

      ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน

   บันทึกเลขไมล์ก่อน-หลังทุกครั้ง
   ตรวจสอบบิลน้ำมันและค่าทางด่วน
   ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย มีความเส้นทาง กทม.และปริมณฑลเป็นอย่างดี
      ปฏิบัติงานควบคุมและกำจัดสัตว์พาหนะตามมาตรฐานของบริษัทและระบบISO
      ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ไม่หมดอายุ
 
3. ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
   วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
   เพศ : ชาย/หญิง
   อายุ 18 ปี ขึ้นไป
   มีความกระตือรือร้น
 
รายละเอียดของงาน

     ทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้สะอาดเรียบร้อย

   เก็บรวบรวมขยะตามระเบียบและนำไปทิ้งในสถานที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง
   จัดทำรายงานสรุปการทำงานประจำวัน
   ตรวจเช็คเครื่องมือ อุปกรณ์ทำความสะอาดและใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี
      ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและตามระบบ ISO
      
 
4. ตำแหน่ง พนักงานเก็บรถเข็น
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
   วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
   เพศ : ชาย/หญิง
   อายุ 18 ปี ขึ้นไป
   มีความกระตือรือร้น
 
รายละเอียดของงาน

     จัดเก็บรถเข็นบริเวณลานจอด และรอบนอกบริเวณพื้นที่ของลูกค้าไปยังจุดเก็บรถเข็นตามที่กำหนดให้เรียบร้อย

   เก็บขยะออกจากรถเข็น ตรวจสอบรถเข็นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
   ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและตามระบบ ISO
   
      
 
5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทำเงินเดือน (Pay Roll)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
   เพศ : ชาย/หญิง
   อายุ  25-35 ปี ขึ้นไป
   มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
 
รายละเอียดของงาน

     บันทึกคำนวนค่าแรงสรุปรายงานประจำเดือน

   เก็บรวบรวมเอกสารรับเรื่องสรุปรายการหักค่าแรงจากแผนกต่างๆ
   รับเรื่องประสานงานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
   มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Tiger Soft ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
      ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและตามระบบ ISO
 
6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
   เพศ : ชาย/หญิง
   อายุ  25-35 ปี ขึ้นไป
   มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน 
 
รายละเอียดของงาน

     ดูแลงานเกี่ยวกับด้านบัญชีลูกหนี้ทั้งหมด

   จัดเตรียมเอกสารงานให้พนักงานไปรับเช็คตามกำหนด
   จัดทำรายงานสรุปรายการวางบิล-รับเช็คประจำเดือน
   จัดทำรายงานลูกหนี้ค้างชำระประจำเดือน
      บันทึกคำนวนค่าแรงสรุปรายงานประจำเดือน
 
7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรหา-ว่าจ้าง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
   เพศ : ชาย/หญิง
   อายุ  25-35 ปี ขึ้นไป
   มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน 
 
รายละเอียดของงาน

     สรรหาพนักงานตามใบขออัตรากำลังคนได้ทันตามกำหนด

   มีไอเดียนำเสนอช่องทางในการสรรหาใหม่ๆ
   สามารถสื่อสารเจรจาข้อมูลกับผู้สมัครงานได้อย่างถูกต้อง
   ทำสรุปรายงานสรรหาประจำเดือนตามKPI
      ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและตามระบบ ISO
      ดูแลงานเกี่ยวกับด้านบัญชีลูกหนี้ทั้งหมด
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
 
** สนใจสมัครงาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ **
 - บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที 42 ซอย สุวินทวงค์ 28  แขวงแสนแสบ เขต มึนบุรี กทม 10510  )
 - เบอร์โทรศัพท์ : 02-518-1881
 - E-mail : HRM@ddnature.co.th
 
Last Updated : 11/05/2558