บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

ภายใต้ นโยบายคุณภาพ

“มุ่งมั่นให้บริการ การจัดการทำความสะอาด

การจัดการแมลงและสัตว์พาหะอย่างมีคุณภาพ

เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

View details »


 บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ย้ายสำนักงานใหม่

เนื่องด้วย บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ย้ายสำนักงานใหม่ ที่ตั้ง  เลขที่ 42 ซอยสุวินทวงศ์ 28 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 13 มกราคม 2564 อย่างเป็นทางการ 

View details »


 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

View details »


 หนังสือชมเชยผู้ที่ทำความดี บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หนังสือชมเชยผู้ที่ทำความดี และมีความซื่อสัตย์ของพนักงาน บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

View details »


 อบรมหลักสูตร การบริการอย่างมืออาชีพ

View details »


 หนังสือชมเชยผู้ที่ทำความดีของพนักงาน

View details »


 โครงการกิจกรรมสายสัมพันธ์ DD Team Work ประจำปี 2559

View details »


 โครงการบริจาคทุนทรัพย์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

View details »


 สัมมนาโครงการสีขาว

View details »