บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท. ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หากท่านต้องการทีมงานที่มีประสบการณ์งานบริการด้านการดูแลอาคารสถานที่ของท่านแบบครบวงจร ดีดี เนเจอร์ มีให้ท่านทุกบริการ นอกจากการควบคุมดูแลและเอาใจใส่ในเรื่องคุณภาพงานให้ได้มาตรฐานแล้ว ดีดี เนเจอร์ ยังคอยดูแลเอาใจใส่ต่อความรู้สึก และความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และด้วยประสบการณ์ของทีมงานที่ผ่านงานด้านบริการมากว่า 20 ปีทำให้เรามั่นใจว่าจะทำให้ท่านพึงพอใจในงานบริการของ บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

มาตรฐานการบริการที่ดี “ดีดี เนเจอร์”

  1. การบริการให้คำปรึกษาด้านการดูแลอาคารสถานที่แบบครบวงจร เพื่อประหยัดเวลาของท่านในการติดต่อกับหลายบริษัท
  2. ทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการบริการดูแลอาคารสถานที่
  3. การคอยดูแลเอาใจใส่ต่อพนักงานที่ให้บริการอย่างใกล้ชิด เพื่อลดปัญหาพนักงานเข้า-ออกบ่อย
  4. การอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงการบริการ
  5. การดูแลเอาใจใส่ต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในงานบริการ
  6. การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และด้วยความกระตือรือล้น

วิสัยทัศน์

ต้องเป็นผู้นำ ด้านระบบงานบริการที่ได้มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับสากล


พันธกิจ


1.ให้งานบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2.นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

3.ส่งมอบงานตรงเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

4.ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นทีมงานที่แข็งแกร่ง

5.ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

 

นโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย


“มุ่งมั่นให้บริการ การจัดการทำความสะอาด การจัดการแมลงและสัตว์พาหะอย่างมีคุณภาพ

รักษาสภาพแวดล้อมพร้อมความปลอดภัยใส่ใจกฎหมาย เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”ประวัติ “ดีดี เนเจอร์”

22 กุมภาพันธ์ 2545

ด้วยความพร้อมในทีมงานที่มีประสบการณ์ ทางด้านการให้บริการอาคารสถานที่มาเป็นอย่างดี จึงได้ทำการจดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการรักษาความ สะอาด และบริการป้องกัน และกำจัดแมลงขึ้น เพื่อให้บริการลูกค้าทั่วประเทศไทย และ จากการดูแลเอาใจใส่คุณภาพมาตรฐานของการดูแลอาคารของลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานมี ประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ โดยปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานประมาณ 2,000 คน

ปี 2551

บริษัทได้เพิ่มการให้บริการด้านสุขอนามัยภัณฑ์ เพื่อให้ความต่อเนื่องในการให้บริการ และ ทำให้อาคารสถานที่ของท่านมีบรรยากาศสดชื่นน่าทำงาน หรือน่าอยู่อาศัย

ปี 2552

เพิ่มการบริการด้านรักษาความปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการให้ บริการแบบครบวงจร และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่มองหาการบริการที่ได้ รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด บริษัทจึงขอนำเสนอการบริการงานรักษาความปลอดภัยจาก ทีมงานที่มีความตั้งใจจริงในเรื่องการสร้างคุณภาพและมาตรฐานงานด้านบริการรักษาความปลอดภัย