บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท. ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หากท่านต้องการทีมงานที่มีประสบการณ์งานบริการด้านการดูแลอาคารสถานที่ของท่านแบบครบวงจร ดีดี เนเจอร์ มีให้ท่านทุกบริการ นอกจากการควบคุมดูแลและเอาใจใส่ในเรื่องคุณภาพงานให้ได้มาตรฐานแล้ว ดีดี เนเจอร์ ยังคอยดูแลเอาใจใส่ต่อความรู้สึก และความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และด้วยประสบการณ์ของทีมงานที่ผ่านงานด้านบริการมากว่า 20 ปีทำให้เรามั่นใจว่าจะทำให้ท่านพึงพอใจในงานบริการของ บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

มาตรฐานการบริการที่ดี “ดีดี เนเจอร์”

 1. การบริการให้คำปรึกษาด้านการดูแลอาคารสถานที่แบบครบวงจร เพื่อประหยัดเวลาของท่านในการติดต่อกับหลายบริษัท
 2. ทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการบริการดูแลอาคารสถานที่
 3. การคอยดูแลเอาใจใส่ต่อพนักงานที่ให้บริการอย่างใกล้ชิด เพื่อลดปัญหาพนักงานเข้า-ออกบ่อย
 4. การอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงการบริการ
 5. การดูแลเอาใจใส่ต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในงานบริการ
 6. การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และด้วยความกระตือรือล้น

วิสัยทัศน์ (VISION) “ต้องเป็นผู้นำด้านระบบงานบริการที่ได้มาตรฐาน”

พันธะกิจ (MISSION)

 1. เราจะเป็นบริษัทที่ดูแลพนักงาน และพัฒนาพนักงานให้มีมาตรฐาน
 2. เราจะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้งานได้คุณภาพมาตรฐาน
 3. เราจะพัฒนาระบบการบริหารโดยการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่ง
 4. เราจะเป็นบริษัทที่ให้บริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจด้วยความเต็มใจ

นโยบาย (POLICY)

 1. บริหารจัดการต้นทุนภายใต้ผลกำไรที่เหมาะสม
 2. พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานโดยจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย และเหมาะสมตลอดเวลา
 4. สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพนักงานระดับจัดการอย่างสม่ำเสมอ
 5. บริการด้วยความรวดเร็วเพื่อสร้างความประทับใจในการบริการ

ประวัติ “ดีดี เนเจอร์”

22 กุมภาพันธ์ 2545

ด้วยความพร้อมในทีมงานที่มีประสบการณ์ ทางด้านการให้บริการอาคารสถานที่มาเป็นอย่างดี จึงได้ทำการจดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการรักษาความ สะอาด และบริการป้องกัน และกำจัดแมลงขึ้น เพื่อให้บริการลูกค้าทั่วประเทศไทย และ จากการดูแลเอาใจใส่คุณภาพมาตรฐานของการดูแลอาคารของลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานมี ประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ โดยปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานประมาณ 2,000 คน

ปี 2551

บริษัทได้เพิ่มการให้บริการด้านสุขอนามัยภัณฑ์ เพื่อให้ความต่อเนื่องในการให้บริการ และ ทำให้อาคารสถานที่ของท่านมีบรรยากาศสดชื่นน่าทำงาน หรือน่าอยู่อาศัย

ปี 2552

เพิ่มการบริการด้านรักษาความปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการให้ บริการแบบครบวงจร และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่มองหาการบริการที่ได้ รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด บริษัทจึงขอนำเสนอการบริการงานรักษาความปลอดภัยจาก ทีมงานที่มีความตั้งใจจริงในเรื่องการสร้างคุณภาพและมาตรฐานงานด้านบริการรักษาความปลอดภัย