บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 
 
บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ให้งานบริการด้านการดูแลอาคารสถานที่แบบครบวงจร โดยให้บริการมามากกว่า 20 ปี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ในตำแหน่งต่อไปนี้
 
1. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (Administration Officer) : 2 อัตรา
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
   เพศ : ชาย/หญิง
   อายุ 18 ปี ขึ้นไป
   ประสบการณ์การทำงานด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี
   สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
   มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาความสามารถของตนเอง
 
รายละเอียดของงาน
 
   วางแผนการเข้าบริการประจำวัน ประจำเดือน หรือประจำปีให้ครบถ้วน ของลูกค้าทุกราย
  ประสานงานการนัดหมายการเข้าบริการกับลูกค้า และประสานงานกับทีมงาน บริการให้เข้าปฏิบัติงานตามวัน และเวลาที่นัดหมายตามแผนงาน
   ตรวจเช็คเอกสารการเข้าทำงาน และการบริการให้ทันเวลานัดหมายจาก GPS
   รับเอกสารหลังบริการจากพนักงาน และตรวจเช็คเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วจัดทำรายงานส่งให้ลูกค้าตามกำหนดเวลา
   ตรวจเช็คเวลาการเข้าทำงานของพนักงาน เพื่อจัดทำใบเวลาค่าแรง
  รักษาลูกค้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายโดยตรวจสอบการเข้าบริการ และประสิทธิภาพในการทำงานอย่างใกล้ชิด และคอยประสานงานกับลูกค้า
  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด
  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานในที่ประชุมทุกเดือน
 
 
2. ตำแหน่ง บริการ (กำจัดแมลง)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
   วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
   เพศ : ชาย/หญิง
   อายุ 18 ปี ขึ้นไป
   มีความกระตือรือร้น
 
รายละเอียดของงาน
 
   สำรวจ ถ่ายรูป อาคารสถานที่
   ควบคุมและกำจัดสัตว์พาหนะ
   ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาต (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
 
** สนใจสมัครงาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ **
 - บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขที 42 ซอย สุวินทวงค์ 28  แขวงแสนแสบ เขต มึนบุรี กทม 10510  )
 - เบอร์โทรศัพท์ : 02-518-1881
 - E-mail : HRM@ddnature.co.th
 
Last Updated : 11/05/2558