บริการทำความสะอาด CLEANING MANAGEMENT

 


บริการทำความสะอาด CLEANING MANAGEMENT

การดูแลอาคารถือเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการสร้างบรรยากาศและสุขอนามัยที่ดีต่อองค์กร ดีดี เนเจอร์ พร้อมสร้างมาตรฐานในการให้ บริการทำความสะอาด ที่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและมาตรฐาน ด้วยทีมงานที่ได้รับการอบรมเป็นอย่างดี เพื่อสร้างคุณค่าของงานบริการให้ทันสมัย

ทรัพยากรบุคคลปัจจุบันเป็นปัจจัยและตัวแปรอันสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร ดีดี เนเจอร์ จึงตระหนักถึงปัญหานี้และยินดีที่จะช่วยผ่อนภาระปัญหาอันหนักหน่วงนี้จากท่าน พร้อมทั้งเป็นฝ่ายรับการจัดการปัญหานี้เพื่อให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ

โดย ดีดี เนเจอร์ มุ่งเน้นการให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการงานด้านบุคคลด้วยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลกรทั้งในระบบงานที่ต้องใช้ความชำนาญและความสามารถเฉพาะด้าน

ดีดี เนเจอร์ มีความชำนาญด้านการจัดหาแรงงานหรือการจ้างเหมาแรงงาน

 1. บริการทำความสะอาดห้อง Cleanroom
 2. บริการพนักงานทำความสะอาดประจำโรงงาน
 3. บริการจัดพนักงานเสริฟอาหาร จัดห้องประชุม จัดดอกไม้
 4. บริการแรงงานสำหรับทำงานตามสายการผลิต
 5. บริการทำความสะอาด โครงหลังคาโรงงาน ผนัง ตัวอาคาร ซ่อมแซมผนัง

การบริการที่ครอบคลุมต่อองค์กร

 1. ทำความสะอาดสำนักงาน 
 2. ทำความสะอาดกระจกทั่วไป กระจกอาคารสูง กระจกสำนักงาน
 3. ทำความสะอาดโรงแรม เซอร์วิสอาพาตเม้นต์ คอนโดมิเนียม
 4. ทำความสะอาดห้างสรรพสินค้าทุกประเภท
 5. บริการซักพรมด้วยแซมพู โซฟา เบาะ
 6. บริการจัดส่งพนักงานตามโรงงานอุตสาหกรรม
 7. บริการทำความสะอาดหลังงานก่อสร้างเสร็จ พื้น Floorhard
 8. บริการแรงงานสนับสนุนงานภายในครัวการบิน

ทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม

 1. บริการทำความสะอาดห้อง Cleanroom
 2. บริการพนักงานทำความสะอาดประจำโรงงาน
 3. บริการจัดพนักงานเสริฟอาหาร จัดห้องประชุม จัดดอกไม้
 4. บริการแรงงานสำหรับทำงานตามสายการผลิต
 5. บริการทำความสะอาด โครงหลังคาโรงงาน ผนัง ตัวอาคาร ซ่อมแซมผนัง

ทำความสะอาดโรงแรม คอนโดมิเนียม

 1. บริการพนักงานทำความสะอาดห้องพักแขก
 2. บริการพนักงานจัดเตรียมครัว ห้องอาหาร จัดเสริฟ จัดเก็บ
 3. บริการ Handyman (Handyman Service)
 4. บริการทำความสะอาดห้างสรรพสินค้า

บริการพนักงานประจำรายเดือน

 1. บริการทำความสะอาด ทั่วไปทั่วห้างสรรพสินค้า
 2. บริการจัดหาพนักงานจัดเก็บรถเข็นสินค้า รับส่งของขึ้นรถลูกค้า
 3. บริการพนักงานช่วยจัดเรียงสินค้าในห้าง

บริการซักพรมด้วยแชมพู

 1. บริการซักพรมด้วยแชมพูลึกถึงใต้ผิวพรม กำจัดจุดด่างดำ กลิ่นอับชื้น
 2. บริการซักโซฟา เบาะนั่ง เฟอร์นิเจอร์
 3. บริการจัดหาพนักงานประจำโรงงานอุตสาหกรรม OUTSOURCING

บริการพนักงานขับรถยกสินค้า

 1. บริการพนักงานบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้า
 2. บริการพนักงานฝ่ายผลิต
 3. บริการพนักงานตรวจสอบสินค้า

บริการทำความสะอาดหลังงานก่อสร้างเสร็จ

ดีดี เนเจอร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญงานด้านขัดพื้นซีเมนต์ขัดมัน Floorhard Dener ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญและเข้าใจลักษณะงานโดยตรงต่องานทำความสะอาดและสามารถส่งมอบงานให้ตรงตามแผนงาน ประหยัดเวลาและสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. บริการขัดพื้นซีเมนต์พิเศษ Floorhard Dener
 2. บริการขัดล้างลงแว็กซ์พื้นกระเบื้องยาง หินขัด
 3. บริการขัดเงาพื้นหินอ่อนที่เสียให้เงางาม
 4. บริการขัดหินขัดโดยไม่ต้องใช้น้ำยา
 5. บริการเช็ดกระจกอาคารสูง ผนัง หลังคา โครงหล็กโรงงานอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ
 6. บริการทำความสะอาด พื้นที่ทุกประเภท ทุกชนิดงาน

บริการพนักงานสำหรับงานสนับสนุนงานภายในครัวการบิน

 1. บริการผู้ช่วยกุ๊ก ( Helper)
 2. บริการพนักงานขัดล้างภาชนะของครัวการบินทุกประเภท
 3. บริการพนักงานทำความสะอาดเครื่องมือทำอาหารในครัวการบิน
 4. บริการผู้ช่วยสโตร์ จัดเก็บ – นับสินค้า