บริการควบคุมสัตว์พาหะ PEST MANAGEMENT


บริการควบคุมสัตว์พาหะ PEST MANAGEMENT 

ถ้าท่านต้องการทีมงานที่มีประสบการณ์งานบริการด้านการดูแลอาคารสถานที่ของท่านแบบครบวงจร ดีดี เนเจอร์ มีให้ท่านทุกบริการ นอกจากการควบคุมดูแลและเอาใจใส่ในเรื่องคุณภาพงานให้ได้มาตรฐานแล้ว ดีดี เนเจอร์ ยังคอยดูแลเอาใจใส่ต่อความรู้สึก และความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และด้วยประสบการณ์ของทีมงานที่ผ่านงานด้านบริการมากว่า 20 ปีทำให้เรามั่นใจว่าจะทำให้ท่านพึงพอใจในงานบริการของ บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หนึ่งในบริการของเราที่เรามีความเชี่ยวชาญ ด้วยประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงาน ทีมงานที่ได้รับการอบรมเป็นอย่างดี คือ บริการกำจัดแมลง โดยมุ่งเน้นถึงความปลอดภัยของคนในครอบครัวผู้ใช้บริการเป็นพิเศษ ทั้งคนและสัตว์เลี้ยง ให้ความปลอดภัยสูงสุด

บริการกำจัดแมลง บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  1. กำจัดแมลงโดยพนักงานมากประสบการณ์
  2. การตรวจปลวกด้วยเครื่อง TERMATRAC
  3. ระบบกำจัดปลวก Exterra