โครงการบริจาคทุนทรัพย์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสร้างห้องน้ำและสนามเด็กเล่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโพนดวน ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็นจำนวนเงิน 52,000 บาท