โครงการ CSR

โครงการ  CSR "Corporate Social Responsibilit 


เป็นโครงการ ที่ บริษัทดีดีเนเจอร์ มอบ ทุนการศึกษาให้กับน้องๆ