Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

  • โรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ซึ่งพบเป็นครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน มีชื่อว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19)
  • ไวรัสโควิด-19 เป็นไวรัสชนิดใหม่ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับตระกูลของไวรัสที่เป็นต้นเหตุของโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome – SARS) หรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง รวมทั้งโรคหวัดธรรมดาบางประเภท

 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
(ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563)

 

วิธีป้องกันและรับมือไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

  • - หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่แออัด และพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด
  • - สวมใส่หน้ากากอนามัย
  • - ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย
  • - เลือกทานอาหารที่ปรุงสุก งดอาหารดิบ
  • - หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอลล์ล้างมือ
  • - ไม่ใช่ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
  • - รักษาร่างกายให้อบอุ่นและพักผ่อนให้เพียงพอ
  • - หากมีอาการป่วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เป็นหวัด มีน้ำมูก ไอ จาม หายใจเหนื่อยหอบให้รีบพบแพทย์ทันที

  

บริการการอบฆ่าเชื้อ

               สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่แพร่ระบาดหนักในประเทศจีน และอีกหลายระเทศทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยที่เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น ในหลายพื้นที่จึงมีการจัด Big Cleaning รวมถึงการอบฆ่าเชื้อตามภายในและภายนอกอาคาร สํานักงาน พร้อมทั้งเช็ดทําความสะอาดพื้น ผนัง อุปกรณ์สํานักงานต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

              ทางบริษัทดีดีเนเจอร์ฯ มีบริการการอบฆ่าเชื้อ กำจัดเชื้อโรค เชื้อไวรัส แบคทีเรีย ตามอาคาร พื้นที่ส่วนกลาง สำนักงาน บ้าน โรงเรียน โรงงาน ห้างสรรพสินค้าและพื้นที่ที่เสี่ยงต่อเชื้อโรค พร้อมให้บริการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย

สนใจทำบริการอบฆ่าเชื้อติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 02-518-1881 ต่อ 111,108,162 หรือเบอร์มือถือฝ่ายขาย 081-335-4922 , 081-358-0074