ทำบุญบริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ศาสนาอิสลาม)