ทำบุญบริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ศาสนาอิสลาม) ปี 2565

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
  ทาง บริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ทำบุญทางศาสนาอิสลาม