ทำบุญบริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ศาสนาพุทธ) ปี 2565

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
ทางบริษัท ดีดี เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ทำบุญพิธีทางศาสนาพุทธ